April 2024

Den ordinære generalforsamling 2024 afholdes den 9 maj 2024 kl. 10.00 i Langø Forsamlingshus.

Adgang kun for medlemmer af foreningen GF Albuen

April 2023

Den ordinære generalforsamling 2023 afholdes den 20 maj 2023 kl. 10.00 i Langø Forsamlingshus.

Adgang kun for medlemmer af foreningen GF Albuen

April 2023

Lolland Forsyning har igangsat udskiftning af stophaner på vandforsyningen. Det omfatter alle grunde i foreningen, kan medføre gener (ingen vand i perioder) gravearbejde i rabatter og indkørsler. Arbejdet forventet afsluttet sidst på året.

Februar 2023

Der er den 9. februar 2023 opsat hjertestarter på pumpehus Humlevej 28 ( ved postkassestativer).

Det er en hjertestarter der tilgængelig døgnet rundt.

Hvis spørgsmål, rettes henvendelse til bestyrelsen.

PBV.

December 2022

Info omkring fibernet i foreningen.

Kan oplyse at der nu er nedgravet fiberrør i foreningens vejrabatter, såleds at der er mulighed for at få fibernet på alle matrikkel numre hvis ønske herom opstår

PBV.

Juli 2022

Vedr. Affaldsordning i Lolland kommune, som berører vores forening, er der i dagspressen indrykket artikkel om at beslutningen om dette emne er udsat. Artiklen kan downloades og læses fra dette link Avisartikkel

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen 


August- september - oktober 2021

Udfører foreningen nye belægninger på foreningens 5 veje. Der anvendes Norsk knust granit som tromles til hård overflade.


14 februar 2021

Der har gennem ca. 4 måneder foregået en behovanalyse vedr. fibernet i vores område. Vi har været en del af projekt Midtlolland som har 5772 mulige adresser. Der skulle opnået en femtedel ( 1094 tilmeldinger), der skulle nåes senest den 14 februar 2021.

Vi nåede målet med 1140 tilmeldinger, så i løbet af 2021 vil der komme fibernet i vores område. Projektet kan følges på www.fibia.dk/midtlolland/

Der kan fortsat ske tilmeldinger til projektet frem til 1 maj 2021 til intropris, efter denne dato vil prisen være 1995,00 kr for tilslutning.

PBV.

Maj måned 2022 det må desværre meddeles at projektet bliver ca. 1 år forsinket


9. februar 2021

Lolland Kommune har offentliggjort forslag til lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende opstilling af vindmølleprojekt Bogø Inddæmning. Projektet består af 8 vindmøller på op til 4MW med en totalhøjde på 149,9 meter.

Der afholdes digital møde med HOFOR ( Hovedstadens energiselskab) den 23 februar 2021 kl. 19-21. Mødet kan tilgås via link: http://avcenterlive.dk/hofor

Foreningen følger med i projektet.

PBV .

8. februar 2021

Hej tryghedsambassadører.

 

 Hermed viderebringes nyttig viden til brug for Jeres netværk.

I bør videreformidle de vedhæftede filer ud til Jeres netværk og de vil i øvrigt blive gentaget i forårets nummer af nyhedsbrevet DIAlogen.

 

Håber I er ved godt mod trods Covid 19 restriktionerne.

 

Tip Politiet

Politiet har nedlagt Politi appen, hvorunder borgerne havde mulighed for at tippe Politiet, om noget man syntes de burde vide.

Stort set samme funktioner ligger nu på politiets hjemmeside og vedhæftet finder du her en vejledning til hvorledes du lægger en hurtig genvej til Politiets hjemmeside på din telefon – så du igen kan give politiet nyttige tips.

 

Nabohjælps App

Nabohjælp er blandt de mest effektive metoder til at undgå indbrud.

Det er nu kun muligt at oprette sig som bruger af Nabohjælp via en app på telefonen og tidligere brugere oprettet via hjemmesiden skal genoprettes via app-løsningen.

Vedhæftet finder du en vejledning om den gratis Nabohjælps App.

 

Pdf.fil på Facebook

Det er ikke altid lige let at viderebringe Politiets nyhedsbreve, oplysning om placering af Mobil Politistation og andre nyttige budskaber på borgergruppernes Facebooksider.

Vedhæftet finder du en vejledning der gør det nemmere at lægge oplysningerne ud på Facebook.

  

Med venlig hilsen

 Thomas Sørensen, Pa.

Nakskov Lokalpoliti

Tip politiet

Nabohjælp

Facebook


30 april 2020

Generalforsamling 2020 er udsat på ubestemt tid grundet corona pandemi og restrektioner fra sundhedsstyrelsen/ regering i Danmark

PBV

 

Nyheder