Områdets historie

Udstykningen startede i 1974 af Chr. Jensen som sælger området til B & R Ejendomsselskabet A/S ved Allan E. Bentsen. Der udstykkes i alt 122 grunde til en pris fra omkring kr. 104.000 til 110.000 alt efter størrelsen som er fra 800-922m2.

Salget af grundende starter i foråret 1978, og området bliver kaldt Vesternæs (Bogø sommerhusområde).
D. 5. juli 1979 var der stiftende general forsamling hvor Preben Nielsen bliver valgt som formand, og kontingentet bliver fastsat til 100kr. Preben Nielsen sidder som formand indtil 1983, hvorefter Keld Jacobsen er formand i et år. I 1984 bliver Ole Larsen valgt og er formand indtil 2009.

I 1980 ændres navnet Vesternæs til Albuen.

Da der altid har stået meget vand på grundende, og der løbende har, skulle ofres mange penge på renovering af de gamle dræn, besluttede bestyrelsen i 1994 at indhente tilbud på at få lagt nye dræn ned i hele området. Det blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 1994, hvor den finansielle del, tid og handlings plan blev fremlagt og godkendt.

Der skal nævnes at der var mange parter involveret såsom 3 banker, Seas, KTAS, Rudbjerg kommune, 2 entreprenører og hedeselskabet.

I oktober starter entreprenør J.C. Marcussen på projektet til en pris på kr. 239.970,- + moms.

Der er brugt eller leveret følgende:
1871 Lbm a’ 113mm alm. PVC drænrør
600 Lbm a’ 145mm alm. PVC drænrør
23 stk 60Ø cm brønde
5 vejgennemføringer
Dybde 80-110mm