Information til nye medlemmer

Som ny ejer af parcel i GF Albuen er du i henhold til vedtægternes § 2 stk 1 forpligtet til at være medlem af foreningen.

Vedtægter kan ses under menupunkt ” Vedtægter/Deklaration”

 

Medlemskab koster 100,00 dKr pr.parcel og opkræves af foreningens kasserer (se vedtægter § 9 stk. 5

 

Vær opmærksom på, at der er tinglyst en deklaration på udstykningen ( kan ses under menupunkt "Vedtægter/Deklaration"), som naturligvis skal overholdes af medlemmerne. - Den omhandler bl. a. beplantning og hegn, udformning af bebyggelse, - herunder om farver (jordfarveskala) etc., - færdsel og parkering i området, campingvogne, støj /hensyn til naboer m.v.

 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl i den forbindelse, er du er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. mail formand@gfalbuen.dk

 

Der gøres opmærksom på, at der er foretaget ny dræning af området i efteråret 1994.

Den er lagt i venstre side af hver vej - og medlemmer, der ønsker deres grund yderligere

drænet, kan herefter for egen regning slutte en dræning fra egen grund, til dræningen i vejen,der skal dog være en rensebrønd mellem eget dræn og Foreningens dræn, af hensyn til rensning af foreningens drænledninger.

Forinden dræning påbegyndes skal der rettes henvendelse foreningens formanden for råd og vejledning. mail.: formand@gfalbuen.dk

 

Beplantning med pil, poppel og birk bør ifl. sagkundskaben ikke foretages inden for en

afstand af 10 meter fra drænrør, og du bedes venligst være opmærksom på det og tage

det til efterretning ved yderligere beplantning af din grund.

 

Fælles postkassestativ forefindes for enden af Humlevej, og såfremt du ønsker en postkas-

se opsat, er det for egen regning og risiko, men du kan rette henvendelse til bestyrelsen herom.

mailadresse formand@gfalbuen.dk

 

Der gøres opmærksom på, at

postvæsenet kun afleverer post der, og ikke i en eventuel postkasse opsat på egen parcel.

 

Bestyrelsen

ønsker jer velkommen i foreningen.