Velkommen til Grundejerforeningen Albuen’s hjemmeside


Hjemmesiden er etableret med henblik på at foreningens medlemmer kan orientere sig om foreningens virke og hente råd og vejledning i sager, der vedrører det at være grundejer i udstykningen fra matrikel nr. 8g og 8o – 8bq ( begge inkl.) af Bogø inddæmning.


Udstykningen omfatter vejene Skarntydevej, Mælkebøttevej, Humlevej, Rødskræppevej og Følfodvej alle under postnummer 4900 Nakskov.


Grundejerforeningen er stiftet den 13. maj 1981


Udgangspunktet er et krav i deklarationen for området af. 5 september 1978, hvori det kræves at der skal oprettes en grundejerforening


Den primære opgave er at være medlemmernes talerør over for offentlige instanser samt påse, at deklarationens bestemmelser overholdes.


Skiftende bestyrelser har været med til at skabe et pragtfuldt, fredfyldt, grønt og rekreativt område, hvor mennesker, natur og fauna går op i en højere enhed, og nuværende bestyrelse vil efter bedste evne forsøge at leve op til dette.


Men uden det enkelte medlems aktive medvirken vil dette ikke være muligt.


Venlig Hilsen

Bestyrelsen